-can be filtered into both new and old testament. Dhageessee? Jiraachuu waan tokkoo himuuf 'there is' fayyadame. Waamich Kabaja Guyaa WBO, Washington, DC, Amajjii 25, 2014. Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha? Kabajaa Oromoo Kan Deebisu, Hojii Qabsoo Jabeessuu dha. Oromo name generator. Tilahun Gamta (2004) explains: Until the early 1970's, Afaan Oromo had remained mostly a spoken language. Afaan Oromoo keessatti Aadde jechuunis ta’e Obbo jechuun itti gaafatamummaafi sadarkaa manguddummaa irra namoota jiran agarsiisuuf oola jedhu. Bara weerara waraana Miniiliki Roobaan Oromoo Arsii, hogganee falmii seena qabeessa taasise. WFDO filaannoo bara 2010 ti lammi isaa bakka bu’ee wayyanee kan gafatuuf deemu Afaan Oromoo Afaan Biyyolessa ni ta’aa moo hin ta’uudha ? Deebiin TPLF fi OPDOn deebisan jireenya isaan murtessuf deema yoo dhuggan jirteef ?. 05/05/2020 Wal-dhibdee Mootummaa fi WBO Gidduu Jiru Karaa Nagaan Furuuf Yaaliin Jalqabame Sababaa Vaayirasii Koranaan Itti Fufuu Hanqate, Jedhame. to run business and upgrad the ideology for oromo people, specially students those graduate from higher educational. Tags: Africa Beat, Diinni fira hintahu, Music, Music of Oromia, Oromo, Oromo artist Saliha Sami, Oromo music, Oromo music and Oromo identity, Saliha Sami pin Saartuu Usmayoo Musaa *Bilisuummaa Dhiigaan* New Oromo Music 2016. Afaan Oromoo Qubee Laatiniitiin barreffamaa jiraa naan jennaan, baayisee gammadee. Our content is doctor approved and evidence based, and our community is moderated, lively, and welcoming. Afaan Oromoo, jecha akkas miidhagu hin qabu nun jedhe. doc), PDF File (. Hiriyaa kiyaa Professor B. Free Oromia Friday, December 27, 2013. Called simply Afaan, which means 'language' in Oromo, the month-long campaign to raise $20,000 on pozible. 12, Maqaalee Rabbii gaggaariin maalfaadhaa? Rabbiin (S. Ciigoo (Pronounced tch-i-go ) or Qaartee is a short Idioms or long Phrases or sometimes in the form of poem usually having two messages. Ennaa ani kutaa 10 magaalaa Walisootti baraddhu namoonni Oromoo kutattuu ta’an: naannoo Afran Walisoo fi naannoo Ammayyaa keessaa Roggee Ammayyaa seenuun mootummaa Hayila Sillaasee muddaa turani. Uummatni afaan kana dubbatu Itoophiyaa fi kaaba Keeniyaa keessa jiraata. Yeroo garaagaraatti barruulee ‘SIIFSIIN’ jedhamuufi kitaabota Afaan Oromoo hedduu maxxansiisaa jiraachuun keenya Oromoo biratti kan beekamedha. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. sirna tuqaalee hin qabu. TOKKUMMAAN HUMNA WAAN TA'EEF AMMAAN DURAS TOKKUMMAA DHABUUN KEENYA RAKKINA INNI NURRAAN GAHE HUBANNEE AMMAS AKKUMA KALEESSAA DIINAF JILBEEFFACHUU OTUU HIN TAANE WALIIF GALLEE BILISUMMAA KEENYA HAA GOONFANNU. Obboo Baqqalaa Nadhii nama bara dukkanaa sana Mabba (Unibarsiitii) Shaggar seenuun barumsa seeratiin eebbifame ture. Jechoota lamaan 'there' fi 'is'n ijaarame, yoo dubbannu garuu akka jechu tokkootti hubatamu, mitii?. Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome On May 8, 2020 9 Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Maqaalee Qubee - A Aagaa, Aagituu, Aannanee, Aanaani, Aana, Aantuu, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee, Abdataa, Abdattuu, Abdii, Abdiiwaaq, Abdiisaa, Abdiishee, Addunyaa. Freedom For Oromia(Oromiyaa). Akka aada Oromootti kan daa’ima maqaa moggaasu abba dha waan ta’ef kanneen. Baankichi dameewwan isa 250 guutuu biyyaatti tamsa'an irratti tajaajila dabarsa maallaqaa idil addunyaa ni kenna. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. Ibsa Ejjannoo Hirmaattota Kora 38ffaa TBOJ/UOSG. Jiruu Qonnaa Hiikaa Margaa tiin Waa’een guddina dinagdee biyya kanaa kan kaafnu yoo ta’e, waa’een jiruu qonna biyya kanaa waan hafu natti hin fakkatu. Garuu yaa Oromoo koo, isaan " warra tokkoo, warra tokkeessoo " kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuu f akka dhaabatan hedduu naaf gala. Guddina ‘Addis Ababaaf’ Oromoon buqqa'ee baduu hin qabu! "Obsi cunqurfamootaa roorroo warra isaan cunqursuu gabbisa!!" Akeekni barruu kanaa seenaa Finfinne (Addis Ababa) katabuuf osoo hin taahin, waamicha dirmannaa Waldaan Maccaa fi Tuulama sagantaa mootummaan Itoophiyaa Oromoota Finfinne irra buqqisuuf qabu ilaalchisee iyyata addunyaatti dabarse irratti yaada kennachuuf. Waamich Kabaja Guyaa WBO, Washington, DC, Amajjii 25, 2014. Namoonni paaspoortii biyya Afriikaa qaban hundi magaalaa Keep Taawoon, godambaa Zeitzi Mookaa kafaltii malee galuun daawwachuu danda'u. hirmaannan ummata oromoo murteessaa waan ta'eef ummata wajjin hariiroo huumudhaan sagantaa hojii abo cimsuu fii caasa hojii diriirsuu irratti waliif gallee haa hojjannuu. Sirboota Durii #Clasic #Oldies NEW OROMO MUSIC 2017. dhagahuufi baruu jalqabne. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal’aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. BHGO koodii siwiftii CBORETAA fi dhaabbilee dabarsa maallaqaa 16n maallaqa addunyaa mara irraa ergamu fuudhee dabarsa. Oromo music :Desalegn Bekema - Asimba(አሲምባ) - New Ethiopian Oromo Music 2018(Official Video) - Duration: 5:31. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Boruu Barraaqaa tiin | Sadaasa 4, 2014 Seera qubee qacalee reefuu hojii irra oole san gabbisee irroomsee afaan jabaa taasisuuf kan danda'u abbuma qubee sanii ture. 5 posts published by Yerooblog during October 2014. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban keessatti aadaa,afaan,seenaafi aartii uummata Oromoo dagaagsuufi guddisuuf,hojiiwwan gurguddaa baayi’ee hojjetee jira. Alaabaa Oromoo Ibsituu Duukanaa is on Facebook. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. BBC Learning English - Course: English Together - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 27 BBC Learning English - Course: English Together - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 28 / Activity 1 Is it better to live in a big city or somewhere quiet?. Beekan Barsiisaa Afaan Oromoo Univarsiitii waan tureef xalayaa qorannoo (Reaserch Paper), kitaaboota namni biraa barreesse isiiniifin gulaala jechuun maqaa kitaabaa jijjiiree kan maxxansees jira. com" gara fuulduraas olola jibbaa isa jarreen kun uummata Oromoo fi saba Oromoo irratti oofaa jiran, afaan warra abbootii qawwee irraa gara Afaan Ingilizii-tti MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Lammaffaa 1. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. Afaan Oromoo Afaan haadha fi abbaa keenyaa, kan ittiin dhalannee fi guddanne, kan ilkaan itti buqqifanne waan ta’eef, isa kana jaalachuun, isaaf dursa kennuun, akka inni guddatu tattaaffachuun fedhii keenya (Oromootaa) qofaa otuu hin. Akka aada Oromootti kan daa’ima maqaa moggaasu abba dha waan ta’ef kanneen. Wal-sobuu fi wal-gowwoomsuun, wal-arrabsuu fi wal-doorsisuun hin jiru. Free Oromia Friday, December 27, 2013. Akka namni ktokko-tokkio jedhan "Gadaafi Waaqaffeenaan walitti hid. Egaa seenaan hiyyeesa hinqabuuti, yoo kan bara Tafarii dugduuba deebi’ee kaasuun barbaachises; Obbo Hayile Sillaaseen mooticha impaayera Itoophiyaa bara 1930-1974′biyya kana bulchaa turedha. Maqaawwan Oromoo. doc), PDF File (. On-page Analysis, Page Structure, Backlinks, Competitors and Similar Websites. Afaan Ingilizin duubisuuf Addana Tuqaa Jiruun warraqxota Oromoo eeggatu in jalqabaa bilisummaa Oromiyaati. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee erga gurguree fixee boddee ija isaa gara magaalota. Maqaalee Qubee – B Baacaa, Baaccuu, Badhaadhaa,… Skip to content Reclaiming Oromo Indigenous Organizational Structures and Fostering Supportive Environments for Health. Gamtaa Barattoota Oromoo yuniibarsiittirraa Eebifamanii/GABOYE/. Hubadhaa kubbaaaniyyalee kana dhuunfachuudhaaf mootummaan federaalaa bu'ura seeraa tokkollee hin qabu. Isaan: "warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu" naanan jechuu dandeessu. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome On May 8, 2020 9 Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa’uun gareewwan shanitti qoodamu. Sagantaa- Sambata Sagantaa itti aanu. Oromoo jidduu taa’anii: lafa isaas, laga isaas, afaan isaas hin beekani. Oromo name generator. Oromiyaa mara keessatti hiriiree “ajjeechaa nurraa dhaabaa, biyya keenya keessatti ofiin of bulchinee nagaan ha jiraannuu, humna waraanaa nurraa kaasaa, lammiiwwan keenya mana hidhaa keessatti dararaa jirtan nuuf hiikaa, lafa keenyarraa nu buqqisusuu dhaabaa, biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta’uu keenya baraa. @Halluutube: ⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️⚫️🔴⚪️Channaloota Afaan Oromoo miseensa 20000 ol qaban fi nama bohaarsuu fi barsiisuun uummata Oromoo biratti jaalatamummaa guddaa qaban join godhaa. HIRMAANNAN UMMATA OROMOO MURTEESSAA WAAN TA'EEF UMMATA WAJJIN HARIIROO HUUMUDHAAN SAGANTAA HOJII ABO CIMSUU FII CAASA HOJII DIRIIRSUU IRRATTI WALIIF GALLEE HAA HOJJANNUU. Called simply Afaan, which means 'language' in Oromo, the month-long campaign to raise $20,000 on pozible. Sirba Afaan Oromoo 2019. Waamich Kabaja Guyaa WBO, Washington, DC, Amajjii 25, 2014. Maqootii kanneen keessaa 5,000 kanneen tahaniif hiikaan laatameera. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. W) akkana jechuun isaanii mirkanaayeera:- “Rabbiin maqoota sagaltamii sagal, dhibba jechuu tokko hirdhuu, qaba. Jiruu Qonnaa Hiikaa Margaa tiin Waa’een guddina dinagdee biyya kanaa kan kaafnu yoo ta’e, waa’een jiruu qonna biyya kanaa waan hafu natti hin fakkatu. Sirna federaalizimii keessatti fi akka heera mootummaa Itoophiyaatti mootummaan federaalaa goojjoo naannoleen walitti baasanii jaarratani. dhagahuufi baruu jalqabne. com" gara fuulduraas olola jibbaa isa jarreen kun uummata Oromoo fi saba Oromoo irratti oofaa jiran, afaan warra abbootii qawwee irraa gara Afaan Ingilizii-tti MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Lammaffaa 1. Over and above that thousands of children of the colonizers were sent abroad to known schools for training next generation of colonial leadership. In a very easy and understandable way this implies that any plan or decision regarding land issue in Ethiopia needs the involvement of both the public and the government side. Afaan Griikii fi afaan Ibrootaa akka Ingiliffaa. Afaan Oromo Online is an Ethiopian news Portal where our visitors get their daily news, listen to music, read articles and analysis, participate in our forums and keep up with what is happening in Oromia, Ethiopia, Africa and the Globe. A mma garuu hin jiru maal godhaa ree ka beekutu beekaa. Dhugaa keessa deddeebiʼuuf jecha qabeenya keenya gammachuudhaan aarsaa goona. BBC Learning English - Course: English Together - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 27 BBC Learning English - Course: English Together - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 28 / Activity 1 Is it better to live in a big city or somewhere quiet?. Readbag users suggest that Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa is worth reading. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban keessatti aadaa,afaan,seenaafi aartii uummata Oromoo dagaagsuufi guddisuuf,hojiiwwan gurguddaa baayi’ee hojjetee jira. Afaan hojii isaanii afaan Oromoo miti. Afaan Ibrootaa kan isaan kan rimmiddi Kaaba Lixaa kutaa Afaan Seemotaata. com hordofaa. Galmoota Oromoo kanneen keessatti wanni gubboo jedhamu, gocha isaa dhiisitii sagaleen isaatuu hin aragmu. Kun ammoo qaroomina addunyaa waliin guddataafi ammayyaa’aa akka deemu gargaareera. Inni ennaa baay'ee gaafa namni tokko hammachiisaaf galma isaa dhaqe, nama hammachiisaaf mucaa yookaan mucayyoo san geesse, " maqaan abbaa-saatii " yookaan " maqaan abbaashii-tii eenyu jedhama? " jechuun gaafata. W) akkana jedha:- (Rabbiif maqoota babbareedaa ta’antu jiraa, maqaa isaatiin Isa kadhaa). Waamich Kabaja Guyaa WBO, Washington, DC, Amajjii 25, 2014. Sirba Afaan Oromoo 2019. Afaan Oromoo Alphabet of Economic Science Antoine Cournot and the Mathematical Theory of Economics Atlantic Literature Autocratic Ethiopia Bareedina: Women of Oromia Beekan Guluma Site Book Boon: Free ebooks CATO Institute Condensed version of Adam Smith's the. your username. Afaan Oromoo hundee Oromummaa ti. HIRMAANNAN UMMATA OROMOO MURTEESSAA WAAN TA'EEF UMMATA WAJJIN HARIIROO HUUMUDHAAN SAGANTAA HOJII ABO CIMSUU FII CAASA HOJII DIRIIRSUU IRRATTI WALIIF GALLEE HAA HOJJANNUU. Garuu yaa Oromoo koo, isaan " warra tokkoo, warra tokkeessoo " kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuu f akka dhaabatan hedduu naaf gala. com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. Abdulsamad Mohammed bifa ammayyaatiin Online gubbatti deebi'ee jirakitaabni kun bilisummaa. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. Sirba Afaan Oromoo 2019. Maxxansi kun barruu gabaabaa, Dhibee Daddarbaa Koronaa (COVID-19) – Hubannaa Waliigalaa Miseensota Waraana Bilisummaa Oromoo fi Uummata Keenya Bal’aaf Sabboontota Ogeeyyii Fayyaa Oromoodhaan Qophaa’e, jedhu dubbistoota bal'aaan ga'uuf yaadamee, eeyyama barreessitootaatiin fuula kana irratti kan maxxanfamedha. Oromo is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia. Man ijjeerra cirrachoo fal’aanaan mulluu nyaatu Wal-ajjefnaam sirattoo jaal’aataan lubbu hin yaadu. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Afaan Oromoo, jecha akkas miidhagu hin qabu nun jedhe. Hiikkaa jechootaa filatamoo. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. In Ethiopia, Afaan Oromoo is the most widely spoken language by native and other speakers. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) (2015) Volume 19, No 2, pp 17-34. Fuul-Duree ;. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Saayinsii Saayinsii. Afaan Oromoo Afaan Hojii Mootummaa Federaalaa Maaliif Akka Ta'uu Qabu: Gargaaramuun Barachuu Barnoota mala ammayyaa bu'uura taasifateen barachuufi barsiisuun odeeffannoo saayinsiifi teekinoolojiirraa argametti gargaaramuun: 434: Maqaalee akka maqibsatti tajaajilan shan barreessii himoota ittiin ijaari. Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. FBC Afaan Oromoo Today at 3:40 AM Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee erga gurguree fixee boddee ija isaa gara magaalota. Iyya Dabarsaa!! Posted by: bilisummaa July 6, 2013 Leave a comment Review Overview User Rating: Be the first one ! Kabajamtoota Lammii Oromoo Bakkuma jirtanitti nagaan keenya kan Waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa isin haaqaqqabu. Kanarraan kan ka'e, kitaabni barataa armaan dura bu'uura buusuurratti shoora shoora ol aanaa kan taphate ta'ullee,hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. Ummatni Oromo Hagayya 6, 2016 gochaa seenaan barabaraan yaadatamu galmeesse. Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jirani. baga nagayaan gara fuula kanaa dhuftan! Fuula kana irratti:- dhimma Oromoo kan ilaalu guyyaa guyyaan; Oduu,Afoola, barreeffama garaa garaa,viidiyoo fi waraabbii sagalee adda addaa asirratti ni maxxanfamu. Akka namni ktokko-tokkio jedhan "Gadaafi Waaqaffeenaan walitti hid. Sagantaa- Sambata Sagantaa itti aanu. For the intensive program: a two hours class per week; intensive Afaan Oromo classes for Spring 2015 from November 18 - December 12. Nafxanyoonni fi ilmaan isaanii keessaa gariin Oromoon marfamanii, dachee Oromoo irra jiraatanillee Afaan Oromoo dubbachuu wallaaluun, wallaalummaa wallaalaa gadiiti malee, kan isaan itti-boonanii miti! Kun matumaa isanitillee qaanii, qaanii caalu. Garuu yaa Oromoo koo, isaan " warra tokkoo, warra tokkeessoo " kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuu f akka dhaabatan hedduu naaf gala. , Hora Abbyyaafi Caamoorraa gara kibbaatti nannooa laga Sagaanifi Duulee keessa. Andrzejewski ("Goosh”) qaabadhee. Afaan Ingilizin duubisuuf Addana Tuqaa Jiruun warraqxota Oromoo eeggatu in jalqabaa bilisummaa Oromiyaati. Afaan Oromoos akkuma afaanota biroo tajaajila kanneeniif kan ooludha. 50+ videos Play all Mix - TOP 10 CLASSIC OROMO MUSIC OF 2017 (SIRBOOTA AFAAN OROMOO HAMMAYYA BARA 2017 SADARKAA 1-10) YouTube Abebe Abbashu. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. Yet a review of the evidence against him and his writings reveals instead a thoughtful and principled man whose only crime has been to urge, peacefully and publicly, Ethiopia’s rulers to deliver on their long-broken promise of peaceful, democratic reform. Saayinsii Saayinsii. Gadaa kan jibbu yoo jiraate diina Oromoo qofaadha. Afaan Oromoo (the Oromo Language) holds third and fourth rank by numerous native speak-ers and is among the widely spoken languages of Africa. Waggaa saddeet guutuu Biyya Oromoo keessa akka Oromootti aadaa fi duudhaa Oromootiin jiraate. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha. It is an established historical fact that the Oromo people, the Somali and other peoples of the South were conquered and incorporated into the Abyssinian Empire at the end of 19 th century through an earth scorching policy and savagery of Menelik’s army supported by western powers such as the Great Britain and France. Garuu, kun carraa uummata Oromoo tahee gaafii fi deebiin kun amma otoo hin taane, waggaalee 35 dura ka’uun deebifamee ture. Todo list of the names should be segregated to gender and list should be based on topic like classic, modern etc. SAFUU: Hayyoonni baay’een gaafa baratan jennu gara biyya ambaatti godaanu. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Kunis…"Maqaa naaf Moggaasa" jecha jedhu dha. Inni ennaa baay'ee gaafa namni tokko hammachiisaaf galma isaa dhaqe, nama hammachiisaaf mucaa yookaan mucayyoo san geesse, " maqaan abbaa-saatii " yookaan " maqaan abbaashii-tii eenyu jedhama? " jechuun gaafata. Over and above that thousands of children of the colonizers were sent abroad to known schools for training next generation of colonial leadership. com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Teddy Afro 3,497,842 views. Maqaa Nuuf Moggaasaa!! Toora sab-himaa (Social Media) kanneen akka Facebook, Whatsapp, Viber irratti suura daa'ima reefu dhalate kan maxxanfamu arguu keessan hin oolu. Yet a review of the evidence against him and his writings reveals instead a thoughtful and principled man whose only crime has been to urge, peacefully and publicly, Ethiopia’s rulers to deliver on their long-broken promise of peaceful, democratic reform. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Oromia is bordered in the East by Somali and Afar lands and Djibouti, in the West by the Sudan, in the South by Somalia, Kenya and in the North by Abyssinia. Oromoo Saba horsiisee bultoota (Pastoralist/nomadic) fi gartokkee qonnaan bultoota (semi-agriculturalist) jedhaman keessaa akka dhufe amanama. your password. sirna tuqaalee hin qabu. Inni tajaajilaa kan ture Waldaa Maccaa-Tuulamaa qofa otoo hin taane, Oromoota mootummoota Habashaa sadeeninuu: mootummaa Hayila-Sillaasee, mootummaa Dargii fi mootummaa warra Wayyaaanee-tiin rakkoon isaan mudate, karaa ogummaa seeratiin bira dhaabachuun isaaniif falmaa ture. Maqaaleen Oromoo kanneen Allabbaa Xaafaa Jijoo Gabataa hammachiisaa irratti baase kan hedduu raajeffatamu. com” ennaa waraqaa Dr. Isaan: "warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu" naanan jechuu dandeessu. Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia. Afaan Oromoo kunis namoota baay'eedhaan dubbatama. Bakka Nagaan jiru waan hundaatu jira! Hiikaa Margaa tiin Biyyi keenya Itiyoophiyaan waggoottan muraasaa asitti giddu gala Industirii ta’uudhaaf hojii guddaan hojjatamaa jira. 5 posts published by Yerooblog during October 2014. “Afaan Oromoo was a rural language and will stay as such and it will never able. Kanas akkuman ennaa sana Afaan Oromoo fi Afaan Ingiliziitiin walmaddii kaawuun, baase sanattan dhiyeessa. The Oromo were colonized during the last quarter of the nineteenth century by a black African nation - Abyssinia - with the help of the European colonial powers. Kutaan jalqabaa. Afaan Oromoo Afaan haadha fi abbaa keenyaa, kan ittiin dhalannee fi guddanne, kan ilkaan itti buqqifanne waan ta’eef, isa kana jaalachuun, isaaf dursa kennuun, akka inni guddatu tattaaffachuun fedhii keenya (Oromootaa) qofaa otuu hin. Uummanni kun jaarraa tokkoo fi walkkaa oliif mootummoota Itiyoophiyaa adda addaatiin sababoota adda addaatiin qee’ee isaarraa buqqa’uun, hidhamuun, ajjeesamuun, biyyaa ari’amunii fi aadaa fi afaan isaa balleessuun sirni siyaasaa, diinagdee fi hawasawaa isaa balleessamaa fi diigamaa tureera keessumaa mootummaan ADWUI akkuma aangoo biyya kanaa qabateen uummata Oromoo irratti xiyyeeffannoo. Typology of Oromo Personal Names Tesfaye Gudeta Gerba School of Foreign Language Studies , College of Social Sciences and Humanities, Haramaya University P. Afaan hojii isaanii afaan Oromoo miti. kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee erga gurguree fixee boddee ija isaa gara magaalota. Akkawaaq  Jaalataa. 150 Oromo Names With The Meaning For BoysNames of Oromos: Meanings and OriginsOromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically related. Ammoo dubbiin meeshaa waraanaa isa ammayyaa irratti kan hundaaye, waan tayeef, (VOA Afaan Oromoo, Faayilii) - Jireenyi uumata Oromoo ganna 150 booda wanti jijjiramee hin jiru. Dhimmii sunis lafarra hin harkifamu. Afaan Oromo Online is an Ethiopian news Portal where our visitors get their daily news, listen to music, read articles and analysis, participate in our forums and keep up with what is happening in Oromia, Ethiopia, Africa and the Globe. Afaan meeshaa karaalee seenaa, aadaa, duudhaafi barteen hawaasa tokkoo ittiin barreeffamee ol-ka‟amu keessaa isa tokkodha. It is an established historical fact that the Oromo people, the Somali and other peoples of the South were conquered and incorporated into the Abyssinian Empire at the end of 19 th century through an earth scorching policy and savagery of Menelik’s army supported by western powers such as the Great Britain and France. har’as tooftaa adda addaa fi humnaan lafti isaa jalaa gurguramaa, qe’ee isaa irraa buqifamaa biyyaa isaa irratti maxantuu ta’ee akka jiraatu godhama jira. Innis, Oromoon ijoolleesaaf maqaa akka Tolasaa, Badhaasaa,Fayyisaa, Gamteessaa jedhu baasa malee maqaa akkasii siruma hin qabu jedhee falmiisaa itti fufe. Yaada bu’uraa (idea) kitaaboota namaa keessaa fudhatee uunkaa, maqaalee, yoomessaa fi walduraa duuba kitaabaa jijjiiree maqaa isaatiin maxxansees. Umanni Oromoo jarraa tokkoof eenyumaa fi abbaa ubiyyummaan isaa tufatamee jiraata ture. Dabalees, dhahata yeroo Oromoo hordofuun ayyaana (carraa) mucooleen dhalatan akeeka. Baruma sana, ji’a lama booda gurri keenya waan haaraa dhagahuu eegale. barreessaan isaa Malaakuu Tafarraa jedhamu isaaniin argachuu baa'uullee hojiin kun yoo banaa uummataaf (open to public) yoo dhiyaate kan morman natti hinfakaatu. Sagantaa- Jimaata Sagantaa itti aanu. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Isaan: "warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu" naanan jechuu dandeessu. Hubadhaa kubbaaaniyyalee kana dhuunfachuudhaaf mootummaan federaalaa bu'ura seeraa tokkollee hin qabu. FBC Afaan Oromoo Today at 3:40 AM Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. com hordofaa. Seenaa Magaalaa Finfinnee Kan Dubifnee fi Kan Dhageenye Irraa. Kan oggaa san gaafate Amaartota Waashingitan Diisii jiraatan yoo tahu: “ ani duris Oromoo dha; yoomuu dursee Oromoo dha “, kan jedheetoo deebise jagnicha Oromoo nama maqaa qalamaatiin kitaabee seena-qabeettii “ The Kindling Point ” jedhamtu baasuyyu, obboo. In a very easy and understandable way this implies that any plan or decision regarding land issue in Ethiopia needs the involvement of both the public and the government side. Namoonni paaspoortii biyya Afriikaa qaban hundi magaalaa Keep Taawoon, godambaa Zeitzi Mookaa kafaltii malee galuun daawwachuu danda'u. With Afaan Oromoo as a medium of instruction, it became a place of learning and engagement, where education was sought eagerly and acquired easily by millions of Oromo children. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. 150 Oromo Names With The Meaning For BoysNames of Oromos: Meanings and OriginsOromo names are made up from the following aspects: Inferred names, Physical features at birth, Behavioral features at birth, Names of animals, Names associated with farming work, Names associated with farming inputs, Names of plants, Amount of cattle owned, Names referring to the season, Politically related. The direct message is called Sorgoo and the secret message is called Sookoo. Addi Bilisummaa Oromoo ABOn Marii. Innis, Oromoon ijoolleesaaf maqaa akka Tolasaa, Badhaasaa,Fayyisaa, Gamteessaa jedhu baasa malee maqaa akkasii siruma hin qabu jedhee falmiisaa itti fufe. Afaan Ibrootaa kan isaan kan rimmiddi Kaaba Lixaa kutaa Afaan Seemotaata. VOA Afaan-Oromoo Audio Tube Sagantaa as dhihoo. Ammoo dubbiin meeshaa waraanaa isa ammayyaa irratti kan hundaaye, waan tayeef, (VOA Afaan Oromoo, Faayilii) - Jireenyi uumata Oromoo ganna 150 booda wanti jijjiramee hin jiru. W) akkana jechuun isaanii mirkanaayeera:- “Rabbiin maqoota sagaltamii sagal, dhibba jechuu tokko hirdhuu, qaba. Aadaa fi afaan isaa Magaalootaa alatti ganda baadiyyaa keessatti akka murta'ufi teeknolojii ammayyaa irraa fagaatee akka qancaru godhamaa ture. BabyCenter is committed to providing the most helpful and trustworthy pregnancy and parenting information in the world. Yaata'uti hiikkaan Ingiliffaa rakkoo kana hin furiin malee, akka iddoo gadi. Nutis tasgabboofnee jecha Afaan Oromoo akka ta’e itti himuu yaalle. Hawaasni Oromoo biyya Ingilizi Ayyaana Gootota Oromoo Kabajatan! (Madda Oduu ABO /MOA/ 05 Ebla 2010) Ayyaanni guyyaa Gootota Oromoo gootota Oromoo yeroo adda addaa mootummoota habashaa adda addaa jalatti dumanii fi dararaman, ammas itti jiran yaadatu sirna hoo’aan kabajame. This name generator will give you 10 random Oromo names. Readbag users suggest that Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa is worth reading. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. Tekinoolojii Baradhaa, Tekinoolojii Barachuu Barbaadduu, Tekinoolojii Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. Namootni baayye suura daa'ima wajjiin barruu gabaaba jalattii barreesani maxxansu argina. Gamtaa Barattoota Oromoo yuniibarsiittirraa Eebifamanii/GABOYE/. TOKKUMMAAN HUMNA WAAN TA'EEF AMMAAN DURAS TOKKUMMAA DHABUUN KEENYA RAKKINA INNI NURRAAN GAHE HUBANNEE AMMAS AKKUMA KALEESSAA DIINAF JILBEEFFACHUU OTUU HIN TAANE WALIIF GALLEE BILISUMMAA KEENYA HAA GOONFANNU. Man ijjeerra cirrachoo fal’aanaan mulluu nyaatu Wal-ajjefnaam sirattoo jaal’aataan lubbu hin yaadu. Introduction. 4 Akkaataa uumamiinsa jecha tishoo Afaan Oromoo keessatti jechoonni tishoo haala itti uumaman kan mirkaneeffachuu ta'u gilgaalli 11ffaa ( A fi B) n dhiyaatanii jiru,. Abdulsamad Mohammed bifa ammayyaatiin Online gubbatti deebi'ee jirakitaabni kun bilisummaa. Maqaalee Qubee – B Baacaa, Baaccuu, Badhaadhaa,… Skip to content Reclaiming Oromo Indigenous Organizational Structures and Fostering Supportive Environments for Health. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Kan oggaa san nafxanyoota heedduu yaachise, abbootiin sangaa (baalabbaatonni) kanneen Ammayyaa “ shiftoota kana qabaa fidaa! “, jedhamnaan diduu. Dhimmoonni leenjiin kun irratti kennames Sirna Bulchiinsa Ammayyaa, Akkaataa Bulchiinsafi To’annoo Maallaqaa, Tooftaalee Walitti bu’iinsa itti hiikan, Waa’ee Gaggeessummaa, Dhimmoota Mana Kiristaanaa Tibbanaafi kkf dha. Inniis kana hubachuun keessaattu afaan oromoo afaan saba bal’aa kun guddina dhabee qancaruun waan isa yaaddeesseef sochii isaatiif, tarkaanfii jalqabaa eegale. Yeroo ammaa kana hojiin investmentii biyya kana keessatti bal’inaan kan hojjatamaa jiru yommuu ta’u, biyyi keenyas filannoo abbootii qabeenyaa hojii invastmentii. “Tamene Bitima: On Some Oromo Historical Poems; in, PAIDEUMA 29, 1983, pp. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. Mee as irratti waa na gargaaruu dandeessuu? - Ee, ani waa si. Our teachers are using an Oromo Language Book Set written in Afaan Oromo. Kana maqaalee qeenxee lakkaa'aman kan akka 'a pepper' fi 'an onion' fuuldura fayyadamna. Oromo can now search the web in their own language. Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera. barreessaan isaa Malaakuu Tafarraa jedhamu isaaniin argachuu baa'uullee hojiin kun yoo banaa uummataaf (open to public) yoo dhiyaate kan morman natti hinfakaatu. Egaa seenaan hiyyeesa hinqabuuti, yoo kan bara Tafarii dugduuba deebi’ee kaasuun barbaachises; Obbo Hayile Sillaaseen mooticha impaayera Itoophiyaa bara 1930-1974′biyya kana bulchaa turedha. For the intensive program: a two hours class per week; intensive Afaan Oromo classes for Spring 2015 from November 18 - December 12. Hiikkaa jechootaa filatamoo. Dabaleesoo, warra afaan kana irratti hojjataniif gargaarsa addaddaa kan akka: gargaarsa hamilee, gargaarsa horoo, gargaarsa gorsaa, gargaarsa maxxansiisaa fi gargaarsa raabsaa faa gochuun sonaan. sirna tuqaalee hin qabu. The history of the Oromo people is filled with violence from both their sides and those seeking to rule them, but sources don't always agree. Dabalataanis Afaan Oromoo afaan mana barnootaa sadarkaa olaanootti gosa barnootaa kamiyyuu ittiin baratan ta’uu mirkaneessuufi biyya kana keessatti afaan hangafummaasaa mirkaneeffatu ta’uusaaf tumsaafi wareegama narraa eegamu mara taasisuudha. Hanga yoonaa qaccee nafxanyaaf akka addaatt haa ta’u ifaatt yoo xinnaate waggoota shantamaaf fedha ofii ifsuu yaalaa turani. Maqaawwan Oromoo. Kan oggaa san nafxanyoota heedduu yaachise, abbootiin sangaa (baalabbaatonni) kanneen Ammayyaa " shiftoota kana qabaa fidaa! ", jedhamnaan diduu isaanii-ti. Kanas akkuman ennaa sana Afaan Oromoo fi Afaan Ingiliziitiin walmaddii kaawuun, baase sanattan dhiyeessa. Akkasumas Afaan Oromo irrattis dalage. Afaan Oromoos akkuma afaanota biroo tajaajila kanneeniif kan ooludha. Qubeen qacaleen reefuu dhalatte abbaa malee yatiima (orphan) taatee hafte. Afaan Ibrootaa kan isaan kan rimmiddi Kaaba Lixaa kutaa Afaan Seemotaata. Akka aada Oromootti kan daa’ima maqaa moggaasu abba dha waan ta’ef kanneen. The bigotry against the Oromo people continues unabated to date. Sirna federaalizimii keessatti fi akka heera mootummaa Itoophiyaatti mootummaan federaalaa goojjoo naannoleen walitti baasanii jaarratani. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. Beekan Barsiisaa Afaan Oromoo Univarsiitii waan tureef xalayaa qorannoo (Reaserch Paper), kitaaboota namni biraa barreesse isiiniifin gulaala jechuun maqaa kitaabaa jijjiiree kan maxxansees jira. BHGO koodii siwiftii CBORETAA fi dhaabbilee dabarsa maallaqaa 16n maallaqa addunyaa mara irraa ergamu fuudhee dabarsa. Afaan Oromoo keessatti akkaataa maxxantoonni itti uumaman akka adda baafataniif gilgaala 10ffaa A fi B irratti kophaa'an hojjechiisun hubannoo isaanii mirkaneeffadhu. Gadaan jaarmiyaa umurii fi dhalootan ijaarame yoo ta'u, sirna bulchiinsaa diimokiraatawaadha. Waamich Kabaja Guyaa WBO, Washington, DC, Amajjii 25, 2014. Garuu yaa Oromoo koo, isaan " warra tokkoo, warra tokkeessoo " kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuu f akka dhaabatan hedduu naaf gala. Achitti Afaan Amaaraa hin loqodamu yookaan simaamaloon wayii hin wacamu. your username. Gaafa afaan oromoo tamsaasa raadiyootti dhoorkamu sheek bakriin akkanatti barreessee ummatni akka falmachuu qabuu walalon yoo ibsu:-“Afaan ormaa kaanii tolchee kabajaa, Kan isaatii waliin wajjii raadiyoo naqamaa, Odoo ka’anii toolchanii, lolaanii, Xalaatni caphee, batatee dhabamaa, Hulaan cuccuufaa martinuu banamaa. your password. kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee. please leave additional comments here. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. On-page Analysis, Page Structure, Backlinks, Competitors and Similar Websites. 4 Akkaataa uumamiinsa jecha tishoo Afaan Oromoo keessatti jechoonni tishoo haala itti uumaman kan mirkaneeffachuu ta'u gilgaalli 11ffaa ( A fi B) n dhiyaatanii jiru,. Typology of Oromo Personal Names Tesfaye Gudeta Gerba School of Foreign Language Studies , College of Social Sciences and Humanities, Haramaya University P. Akkuma yaadames bu’aa hedduun argamaa jira. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. TOKKUMMAAN HUMNA WAAN TA'EEF AMMAAN DURAS TOKKUMMAA DHABUUN KEENYA RAKKINA INNI NURRAAN GAHE HUBANNEE AMMAS AKKUMA KALEESSAA DIINAF JILBEEFFACHUU OTUU HIN TAANE WALIIF GALLEE BILISUMMAA KEENYA HAA GOONFANNU. Kana cimsuuf akka lammii tokkootti dandeettiifi qabeenyaan barbaachisaadha. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* ="="="="="="="="="="="=" ️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Oromo can now search the web in their own language. Seenaa Magaalaa Finfinnee Kan Dubifnee fi Kan Dhageenye Irraa. Jechoota lamaan 'there' fi 'is'n ijaarame, yoo dubbannu garuu akka jechu tokkootti hubatamu, mitii?. Maqaalee Ji’oota takkaa baatiilee Afaan Oromootiin meeqa keenyaatu beeka? Keessumattuu joolleen Oromoo ta Oromiyaa Alatti dhalatan maqaan ji’ootaa hafeetuu kan Afaan ofiituu hin beeyne lakkooysa akka hin qabne dhugaa hunda keeyyaaf ifa jiru… rakkoo kana irra aanuuf barannee wal barsiisuun dirqama ilmaan Oromoo hundaati…. VOA Afaan Oromoo. Waraanni Habashaa kan Minilikii fi phaapphasii Habashaatiin durfame, inni meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee loltuu 20 000 hidhachiise, Afaan Oromoo. Onesmoos Nasib eenyu hundeeffame caasluga Afaan Oromoo ammayyaa. Kun waan Sabni keenya xiyyeeffannoo addaatiin hordofuu fi irratti qabsaawee irra aanuu qabu dha. doc), PDF File (. Posted by Unknown at. Gadaan Tuulamaa ummata biratti amanamummaa guddaa qaba. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda, ummanni Oromoo gara. afaan-oromoo. Hubadhaa kubbaaaniyyalee kana dhuunfachuudhaaf mootummaan federaalaa bu'ura seeraa tokkollee hin qabu. Himoon "And" dhaan jalqaban gara Ingiliffaa fooya'aatti jijjiramaniiru, akkaataa afaan isa ammayyaa'ee fi isa. Posted by Unknown at. Called simply Afaan, which means 'language' in Oromo, the month-long campaign to raise $20,000 on pozible. Akka namni ktokko-tokkio jedhan "Gadaafi Waaqaffeenaan walitti hid. Ergamaan Rabbii (S. Garuu yaa Oromoo koo, isaan " warra tokkoo, warra tokkeessoo " kan afaanotaa fi aadaawwan, seenaa fi muuxannoolee, biyyoota fi amantiiwwan impaayera isaanii tana keessatti argaman mara Amaaromsuu f akka dhaabatan hedduu naaf gala. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. Qoondalloni Motummaa Naannoo Oromiyaa yaaka ummata irati hojjacha ABOtu hojjacha jira jedhe dulla Soba ABO irati bana jira. Oromia is bordered in the East by Somali and Afar lands and Djibouti, in the West by the Sudan, in the South by Somalia, Kenya and in the North by Abyssinia. Oromiyaa mara keessatti hiriiree “ajjeechaa nurraa dhaabaa, biyya keenya keessatti ofiin of bulchinee nagaan ha jiraannuu, humna waraanaa nurraa kaasaa, lammiiwwan keenya mana hidhaa keessatti dararaa jirtan nuuf hiikaa, lafa keenyarraa nu buqqisusuu dhaabaa, biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta’uu keenya baraa. Posted: Hagayya/August 22, 2015 · Taammanaa Bitimaa irraa*** DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu'uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu!*. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. W) akkana jechuun isaanii mirkanaayeera:- “Rabbiin maqoota sagaltamii sagal, dhibba jechuu tokko hirdhuu, qaba. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu. FBC Afaan Oromoo Today at 3:40 AM Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Afaan Oromoo kunis namoota baay'eedhaan dubbatama. Maqaalee Qubee – B Baacaa, Baaccuu, Badhaadhaa,… Skip to content Reclaiming Oromo Indigenous Organizational Structures and Fostering Supportive Environments for Health. Sababnisaa ka’umsi dinagdee biyya kanaa misooma qonnaa irratti kan hundaa’e waan ta’eef dha. Gaafa afaan oromoo tamsaasa raadiyootti dhoorkamu sheek bakriin akkanatti barreessee ummatni akka falmachuu qabuu walalon yoo ibsu:-“Afaan ormaa kaanii tolchee kabajaa, Kan isaatii waliin wajjii raadiyoo naqamaa, Odoo ka’anii toolchanii, lolaanii, Xalaatni caphee, batatee dhabamaa, Hulaan cuccuufaa martinuu banamaa. Coloneeffattoota uumata Oromoo afaan qabuuf ykn akka irratti hin kaaneef jecha fudhaafi herumaan wal hiisisanii akka itti dubbatee falmatu wallaalchisani. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) (2015) Volume 19, No 2, pp 17-34. Labsiin bara 1944tti ba’e kun afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan hojiifi miidiyaa akka hin taane kan dhiibbaa irraan ga’aa ture ta’uu ibsa. Tilahun Gamta (2004) explains: Until the early 1970's, Afaan Oromo had remained mostly a spoken language. 🌹#Gareewwan_Jechootaa🌹 Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa'aman qaba. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa'ani! Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara " yaMinilik dikkulaa " jedhamuutti geeddarani. Readbag users suggest that Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa is worth reading. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jirani. Oromo is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia. your username. BabyCenter is committed to providing the most helpful and trustworthy pregnancy and parenting information in the world. Email: [email protected] Naima Abdurahman - Ushuruururu (Oromo Music) - Duration: 5:10. MINILIKOOTA BARDHIBBEE. Contents[show] Mata-dureewwan Dabalata [Maqaalee Oromiffaa (Moggaasa)]Maqaa Mee Oromiffaan Xinnoo Haa Shaakallu 1) Jechoota Nagaa Akkam jirtu? Akkam ooltan? Akkam bultan? Nagaatti! Nagaatti oolaa! Nagaatti bulaa! Nagaan galaa! Nagaan dhaqaatii nagaan galaa! 2) Ati amma maal gochaa jirta? - Ani amma Afaan Oromoon barachaa jira. Taammanaa Bitimaa Irraa Obboo Aman Abdulkedir,Ministeera Aadaa Fi Turizimii Toopphiyaa Kabajamaa, Mee waan hundaa nagaan namummaa fi kan Afrikummaa haa dursu! Kunoo, harra xalayaa banaa tana akkan isiniif barreessu kan na kakaase, barruuleewwan ministeerii keessaniin baafamee, Agarsiisa Turizimii Addunyaa kan dira Barliin, Biyya Jarmanii keessatti gaafa 10. Mirga Sabni Oromoo wareegama qaalii Gootota isaatiin gonfate kan akka Oromiyaa, Afaan Oromoo, … kkf. duraa gidduu garaa garummaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal’aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha. Susiniyoos Afaan Oromoo dafee baratamaa fi qabatamaa kana ennasuma baratee, booda yaa'ii keessattillee ka'ee lallabuu jalqabe. This name generator will give you 10 random Oromo names. Kunis…”Maqaa naaf Moggaasa” jecha jedhu dha. Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. Sagantaa- Jimaata Sagantaa itti aanu. Kallacha Oromiyaa-bara-25. “Tamene Bitima: On Some Oromo Historical Poems; in, PAIDEUMA 29, 1983, pp. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Yeroo Itoophiyaan filannoo Hagayyaatti deemaa jirtutti paartilleen mormituu ammoo “mootummaan namoota nurraa hidhaa jira. Wal-sobuu fi wal-gowwoomsuun, wal-arrabsuu fi wal-doorsisuun hin jiru. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Galmoota Oromoo kanneen keessatti wanni gubboo jedhamu, gocha isaa dhiisitii sagaleen isaatuu hin aragmu. Amma biyya abbaa isaa dhuunfatutti, hiree isaa ofiin murteeffachuu danda’uttis qabsoo kana akka hin dhaabne wanti yeroo ammaa kana impaayeera Itiyophiyaa keessatti muldhachaa jiru ragaa guddadha. Dhugaa keessa deddeebiʼuuf jecha qabeenya keenya gammachuudhaan aarsaa goona. Hanga yoonaa qaccee nafxanyaaf akka addaatt haa ta’u ifaatt yoo xinnaate waggoota shantamaaf fedha ofii ifsuu yaalaa turani. contains both old testament (ብሉይ ኪዳን) and new testament (አዲስ ኪዳን). Posted by Unknown at. Dhageessee? Jiraachuu waan tokkoo himuuf 'there is' fayyadame. Kanaaf caraa baay'eedhaan sirni tuqaalee Ingiliffaa isa ammayyaa "And" isa jedhu bakka. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Speaking to VOA Afaan oromo, Roba, who fled Ethiopia’s Oromia region for Kenya in 2005 and now has been detained at kasarani detention center for 10 days, echoed these calls. Our content is doctor approved and evidence based, and our community is moderated, lively, and welcoming. Obboo Baqqalaa Nadhii nama bara dukkanaa sana Mabba (Unibarsiitii) Shaggar seenuun barumsa seeratiin eebbifame ture. Andrzejewski ("Goosh”) qaabadhee. kuno kusa kashlabootaa fi samtotaa kan ta’e motummaan abbaa irree wayyaneen magaalaa finfinnee. A group of more than 40 professional linguists, computer experts and students joined together in 2005 to translate Google’s main search site and other aspects of Google’s popular internet services into Afaan Oromoo. Nafxanyoonni fi ilmaan isaanii keessaa gariin Oromoon marfamanii, dachee Oromoo irra jiraatanillee Afaan Oromoo dubbachuu wallaaluun, wallaalummaa wallaalaa gadiiti malee, kan isaan itti-boonanii miti! Kun matumaa isanitillee qaanii, qaanii caalu. Oromo is a language spoken by over 24 million people living primarily in Ethiopia, but also in Kenya and Somalia. Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia. Maqaawwan Oromoo. Afaan meeshaa karaalee seenaa, aadaa, duudhaafi barteen hawaasa tokkoo ittiin barreeffamee ol-ka‟amu keessaa isa tokkodha. 4 weeks (8 hours) intensive program - Where: Dandenong West Primary School - Avenue: 32 Birdwood Ave, Dandenong VIC 3175 - Time: 10:00AM. Afaan Oromoo Afaan haadha fi abbaa keenyaa, kan ittiin dhalannee fi guddanne, kan ilkaan itti buqqifanne waan ta’eef, isa kana jaalachuun, isaaf dursa kennuun, akka inni guddatu tattaaffachuun fedhii keenya (Oromootaa) qofaa otuu hin. Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa:- Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jaarmiyaa miidiyaa mootummaa bara 1933 hundaa'eedha. Taammanaa Bitimaa Irraa Obboo Aman Abdulkedir,Ministeera Aadaa Fi Turizimii Toopphiyaa Kabajamaa, Mee waan hundaa nagaan namummaa fi kan Afrikummaa haa dursu! Kunoo, harra xalayaa banaa tana akkan isiniif barreessu kan na kakaase, barruuleewwan ministeerii keessaniin baafamee, Agarsiisa Turizimii Addunyaa kan dira Barliin, Biyya Jarmanii keessatti gaafa 10. Akka aada Oromootti kan daa’ima maqaa moggaasu abba dha waan ta’ef kanneen. Qubeen qacaleen reefuu dhalatte abbaa malee yatiima (orphan) taatee hafte. Kana beekuu dhabuunillee warreeni fi barsiisota isaanitu isaanitti hin himnee, kan hammana isaan taajjabsiisuu miti. tokkummaan humna waan ta'eef ammaan duras tokkummaa dhabuun keenya rakkina inni nurraan gahe hubannee ammas akkuma kaleessaa diinaf jilbeeffachuu otuu hin taane waliif gallee bilisummaa keenya haa goonfannu. Kunniin maqaawwan kabajaa aadaa Oromoo - keessattuu naannawa. Posted: Hagayya/August 22, 2015 · Taammanaa Bitimaa irraa*** DURADUBBII Dubbiftoota barreeffa kanaa jaalatamoo fi kabajamoo, baga nagaa fi nageenyaan naaf turtanii kutaa saddeettaffaa kana duukaa-buu'uuf dhuftani! Akkuma isin amma gara mandhee tanaa dhuftan mee nagaa fi nageenyi, bilisummaa fi walabummaan Oromiyaa teenyaaf haa dhufu!*. Baankichi dameewwan isa 250 guutuu biyyaatti tamsa'an irratti tajaajila dabarsa maallaqaa idil addunyaa ni kenna. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. Maqaalee Ji'oota Waggaa Itoophiyaa keessatti - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. duraa gidduu garaa garummaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan. SAFUU: Hayyoonni baay’een gaafa baratan jennu gara biyya ambaatti godaanu. Ciigoo (Pronounced tch-i-go ) or Qaartee is a short Idioms or long Phrases or sometimes in the form of poem usually having two messages. Best New Dirama Afaan Oromoo Miskiina 2019 - Duration: 25:35. Kan inni ittiin lole meeshaa waraanaa aadaa (gaacanaafi eeboo) yoo ta’u kan gartuun Miniiliki hidhate garuu meeshaa ammayyaa warra Auroophaa irraa gagaarsan argate ture. Join Facebook to connect with Alaabaa Oromoo Ibsituu Duukanaa and others you may know. Labsiin bara 1944tti ba’e kun afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan hojiifi miidiyaa akka hin taane kan dhiibbaa irraan ga’aa ture ta’uu ibsa. Kana cimsuuf akka lammii tokkootti dandeettiifi qabeenyaan barbaachisaadha. Just east of Nairobi’s centre, Eastleigh is one of the city’s most vibrant business districts and home to many Somali and oromo refugees. Afaan Ibrootaa kan isaan kan rimmiddi Kaaba Lixaa kutaa Afaan Seemotaata. Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa:- Dhaabbanni Pireesii Itoophiyaa jaarmiyaa miidiyaa mootummaa bara 1933 hundaa'eedha. Afaan Oromoo afaan barnootaa barnoota afaanii ta'uun isaa dhiyoodha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. Kunniin maqaawwan kabajaa aadaa Oromoo - keessattuu naannawa. Dabalataanis Afaan Oromoo afaan mana barnootaa sadarkaa olaanootti gosa barnootaa kamiyyuu ittiin baratan ta’uu mirkaneessuufi biyya kana keessatti afaan hangafummaasaa mirkaneeffatu ta’uusaaf tumsaafi wareegama narraa eegamu mara taasisuudha. Qubeen qacaleen reefuu dhalatte abbaa malee yatiima (orphan) taatee hafte. Wal-sobuu fi wal-gowwoomsuun, wal-arrabsuu fi wal-doorsisuun hin jiru. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa’aman qaba. com] ***** Afaan Oromoo toorarratti barachuuf kanneen barbaaddan Odeeffannoo fi Meeshaalee Deeggarsa Barnoota Afaan Oromoo marsariitii keenyarraa argattanitti dhimma baatanii yeroo gabaabaa keessatti Afaan Oromoo keessan fooyyeffachuu ni dandeessu. Qoondalloni Motummaa Naannoo Oromiyaa yaaka ummata irati hojjacha ABOtu hojjacha jira jedhe dulla Soba ABO irati bana jira. Bara weerara waraana Miniiliki Roobaan Oromoo Arsii, hogganee falmii seena qabeessa taasise. Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Susiniyoos Afaan Oromoo dafee baratamaa fi qabatamaa kana ennasuma baratee, booda yaa'ii keessattillee ka'ee lallabuu jalqabe. FBC Afaan Oromoo Today at 3:40 AM Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Called simply Afaan, which means 'language' in Oromo, the month-long campaign to raise $20,000 on pozible. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. Kana beekuu dhabuunillee warreeni fi barsiisota isaanitu isaanitti hin himnee, kan hammana isaan taajjabsiisuu miti. Akkasumas, dubbachiiftuun yoo hudhaan gidduu gale malee. Gamtaa Barattoota Oromoo yuniibarsiittirraa Eebifamanii/GABOYE/. 317-325″: “Inxooxxoo dhaabatanii,***** Caffee gallaaluun hafee,. Haa taʼu malee, yeroo booda, namoonni kaan meeshaa elektirooniksii ammayyaa ykn wantoota qarshiin bituu dandaʼu kan biraatiin yommuu gammadan arguu dandeenya. Jechoota lamaan 'there' fi 'is'n ijaarame, yoo dubbannu garuu akka jechu tokkootti hubatamu, mitii?. Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa’aman qaba. Amma garuu Gidugaleessi kun aadaa Oromoo Magaalaa. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa’ani! Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara “ yaMinilik dikkulaa ” jedhamuutti geeddarani. Dhimmoonni leenjiin kun irratti kennames Sirna Bulchiinsa Ammayyaa, Akkaataa Bulchiinsafi To’annoo Maallaqaa, Tooftaalee Walitti bu’iinsa itti hiikan, Waa’ee Gaggeessummaa, Dhimmoota Mana Kiristaanaa Tibbanaafi kkf dha. Yeroo Itoophiyaan filannoo Hagayyaatti deemaa jirtutti paartilleen mormituu ammoo “mootummaan namoota nurraa hidhaa jira. aasuuf afaan Ingiliffaan fayydamuun isa tola. Dubbiftoota mandhee tanaa jaalatamoo fi kabajamoo, mee kunoo hardha immoo waayee dubbii mataduree kanaa irrattin waa isiinii dhiyeessa. Maqaalee Ji’oota takkaa baatiilee Afaan Oromootiin meeqa keenyaatu beeka? Keessumattuu joolleen Oromoo ta Oromiyaa Alatti dhalatan maqaan ji’ootaa hafeetuu kan Afaan ofiituu hin beeyne lakkooysa akka hin qabne dhugaa hunda keeyyaaf ifa jiru… rakkoo kana irra aanuuf barannee wal barsiisuun dirqama ilmaan Oromoo hundaati…. Tiyaatira Oromoo Tiyaatera jechuun gosa aartii keessaa tokko ta'e waltajjii irratti daawwattoota fulduraatti tatoo fi taateedhan kan dhiyaatudha. Weerarri vaayrasii koroonaa biyya keenyaatti uumamuun walqabatee bu’uuruma waamichi dhiyaateen guyyaa har’aa Yuunvaarsiitiin Finfinnee meeshaalee nyaataa Birrii miiliyoonaa lamatti tilmaamamu deeggarsa taasiseera. Maqaalee Oromoo kan namaa fi kan lafaa bira dabranii maqaalee bineeyyii-llee Amaaromsuutti gattaa'ani! Fakkeenyaaf, gadamsa-baddaa gara " yaMinilik dikkulaa " jedhamuutti geeddarani. Kana maqaalee qeenxee lakkaa'aman kan akka 'a pepper' fi 'an onion' fuuldura fayyadamna. FBC Afaan Oromoo Today at 3:40 AM Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Amma garuu Gidugaleessi kun aadaa Oromoo Magaalaa. Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Afaan Oromoo kutaa afaanii Afroo-Eshiyaatiik jedhamu jalatti ramadama. Afaan Oromoo hundee Oromummaa ti. Kanarraan kan ka'e, kitaabni barataa armaan dura bu'uura buusuurratti shoora shoora ol aanaa kan taphate ta'ullee,hanqinoota tokko tokko akka qabu hubatameera. Afaan kun Afroo-Asiyaatiik keessaa gare afaanii Kuush jalatti qooddama. 1 post published by harun1983 on December 24, 2015. Maqaawwan Oromoo. Himoon "And" dhaan jalqaban gara Ingiliffaa fooya'aatti jijjiramaniiru, akkaataa afaan isa ammayyaa'ee fi isa. Sirba Afaan Oromoo 2019. Kana maqaalee qeenxee lakkaa'aman kan akka 'a pepper' fi 'an onion' fuuldura fayyadamna. W) akkana jedha:- (Rabbiif maqoota babbareedaa ta’antu jiraa, maqaa isaatiin Isa kadhaa). Yeroo Itoophiyaan filannoo Hagayyaatti deemaa jirtutti paartilleen mormituu ammoo “mootummaan namoota nurraa hidhaa jira. com” ennaa waraqaa Dr. Iyya Dabarsaa!! Posted by: bilisummaa July 6, 2013 Leave a comment Review Overview User Rating: Be the first one ! Kabajamtoota Lammii Oromoo Bakkuma jirtanitti nagaan keenya kan Waaqa garaa gurraachaa tokkicha maqaa dhibbaa isin haaqaqqabu. com, and ICT Consultant] I'm Self-motivated social entrepreneur and youth Creative, passionate and dedicated ICT professinal. Baruma sana, ji’a lama booda gurri keenya waan haaraa dhagahuu eegale. The history of the Oromo people is filled with violence from both their sides and those seeking to rule them, but sources don't always agree. Waraanni Habashaa kan Minilikii fi phaapphasii Habashaatiin durfame, inni meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatee loltuu 20 000 hidhachiise, Afaan Oromoo. tokkummaan humna waan ta'eef ammaan duras tokkummaa dhabuun keenya rakkina inni nurraan gahe hubannee ammas akkuma kaleessaa diinaf jilbeeffachuu otuu hin taane waliif gallee bilisummaa keenya haa goonfannu. Abbaan qubee sun ammoo dhimma wal diddaa siyasaa irraa dhiibamee biyya gadhiise. Oromo can now search the web in their own language. Achitti Afaan Amaaraa hin loqodamu yookaan simaamaloon wayii hin wacamu. Haatahu malee, wallaalummaa kanaan dhaadachuutu, wallaalummaa kanaan boonutu wallaaltota wallaaltuu gadiitti isaan ramada. Akkawaaq  Jaalataa. aasuuf afaan Ingiliffaan fayydamuun isa tola. Kanaafuu subscribe gochu hin dagatiina. By Tujube, Kussa Washington DC 16/04/2009. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 - Публикация на Telegram Analytics. Finfinnee, Caamsaa 1, 2012 (FBC) –Yuunvaarsiitiin Finfinnee, Ministe erri Qonnaa fi Ministeerri Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee deeggarsa taasisaan. Maqaalee Ji'oota Waggaa Itoophiyaa keessatti - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. hirmaannan ummata oromoo murteessaa waan ta'eef ummata wajjin hariiroo huumudhaan sagantaa hojii abo cimsuu fii caasa hojii diriirsuu irratti waliif gallee haa hojjannuu. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. Oromp3 469,385 views. Gadaan sirna ittiin siyaasni, dinagdeenii fi hawaasummaan ummata Oromoo ittiin murteeffamu, kan miseensi sabichaa mirgaa fi dirqama isaa beekee ittiin walii galuu fi tokkummaan ittiin waliin jiraatudha. Waan tokkos gargar-baafatee yoo lafa kaawwate, daran afaan sooressa isa jechisiisa. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa’uun gareewwan shanitti qoodamu. com was the brainchild of Noble Park resident Toltu Tufa. Kunoo, maqaaleen Oromoo kanneen bara Minilik irraa kaasee, hamma bara Darguutti geeddaramaa turan sun, ammallee ee bara “ warraaqxota fi tarkaanfatoota. Kanaaf caraa baay'eedhaan sirni tuqaalee Ingiliffaa isa ammayyaa "And" isa jedhu bakka. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. The Oromo were colonized during the last quarter of the nineteenth century by a black African nation - Abyssinia - with the help of the European colonial powers. Repaired 3 Bu'Uuraalee Ogbarruu - Free download as Word Doc (. After the collapse of Mengistu Haile Mariam in 1991, an Ethiopian transi-. Haatahu malee, hayyoota Oromoo warra biyyambaa (“diaspora”) jiran keessaa warri waayee Afaan Oromoo irratti hojjatan, kanneen qubaan lakkaawamani. Ciigoos could be expressed in the form of poetry, mostly two or three verse poems. Dabalees, dhahata yeroo Oromoo hordofuun ayyaana (carraa) mucooleen dhalatan akeeka. Sirna federaalizimii keessatti fi akka heera mootummaa Itoophiyaatti mootummaan federaalaa goojjoo naannoleen walitti baasanii jaarratani. Free Oromia Friday, December 27, 2013. Barreffamni kun beekumsa aadaa waaraa Oromoo bal’inaan qabateera. com" gara fuulduraas olola jibbaa isa jarreen kun uummata Oromoo fi saba Oromoo irratti oofaa jiran, afaan warra abbootii qawwee irraa gara Afaan Ingilizii-tti MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Lammaffaa 1. Kutaan jalqabaa. Box 251 138, Dire Dawa, Ethiopia. Saayinsii Saayinsii. waraabessa, gulloo, jangula, harrittaa, uttee, hobolaa, alaala. Seenaan Oromoo Gullallee akkuma seenaa Oromoota kaanii nama gaddisiisa, nama boochisa, haaridhaan ilkaan nama ciniinnachiisee, xiiqii garaa nama kaayee, booree baafachuuf, jechuun biyya ofii deebisanii harkatti galfachuuf nama kakkaasa. Tajaajila Baankii Biyya Keessa, Tajaajila Baankii Idil-Addunyaa, fi Tajaajila Baankii Ammayyaa. Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera. MINILIKOOTA BARDHIBBEE. Kunis…”Maqaa naaf Moggaasa” jecha jedhu dha. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 - Публикация на Telegram Analytics. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'eera, ililchaa gammadaa" jedhan… Doktor Abiyoot WAA, OPDO shamtuu… kijibni Doktor Abiyoot odoo oolee hin bullee miidiyuma saatiin jalaa baha; Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taane: Xiinxala seeraa; Farada Bilsiginnaa yeroo miidiyaa saaniitiin saaxilamu. Ibsee -soortii Simeraa magaartuu--- Murtii Moonaa Cacabsa Maqaalee Oromoo Dinqaa Danuu Sanyii Barasaa Simarsan feeneeti Naahil Naasifaayi Meelaatii Olaantuu siinboonee Firaafis fedhii fayyisaa wayyeessaa addunyaa galaanaa taliilaa gammachuu. VOA Afaan Oromoo. Kanaaf jechoota walfakkaataan gareedhaan qoqqooduun xiinxalluun ala hundasaa gargaratti xiinxalluun rakkisaadha. 317-325″: “Inxooxxoo dhaabatanii,***** Caffee gallaaluun hafee,. your username. After the collapse of Mengistu Haile Mariam in 1991, an Ethiopian transi-. Sagantaa- Sambata Sagantaa itti aanu. Tekinoolojii Baradhaa, Tekinoolojii Barachuu Barbaadduu, Tekinoolojii Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiranii Afaan Oromootiin Barumsa Tekinoolojii Qunnamtiifi Odeeffannoo akka baratan. Hayilee isa obboo Girmaa B. “Afaan Oromoo was a rural language and will stay as such and it will never able. Uummanni kun jaarraa tokkoo fi walkkaa oliif mootummoota Itiyoophiyaa adda addaatiin sababoota adda addaatiin qee’ee isaarraa buqqa’uun, hidhamuun, ajjeesamuun, biyyaa ari’amunii fi aadaa fi afaan isaa balleessuun sirni siyaasaa, diinagdee fi hawasawaa isaa balleessamaa fi diigamaa tureera keessumaa mootummaan ADWUI akkuma aangoo biyya kanaa qabateen uummata Oromoo irratti xiyyeeffannoo. Guyyoota shan darban keessattii meeshaalee koontroobaandii fi daldalaa seeraan alaa Birrii miiliyoona 40 ol tilmaamu too’annoo jala oolfamu Ministeerri Galiiwwanii beeksiise. Nutis tasgabboofnee jecha Afaan Oromoo akka ta’e itti himuu yaalle. Reiterating our unwavering support for non-violent resistance by the Oromo people and others in Ethiopia for human rights, freedom, and democracy we want to make one thing abundantly clear: No amount of violent suppression by the TPLF junta can longer hold the peoples of Ethiopia into submissions. Afaan Oromoo barchuu takka barsiisuu yoo barbaaddee, kitaabaa seera Afaan Oromoo kan Dr. 4 Akkaataa uumamiinsa jecha tishoo Afaan Oromoo keessatti jechoonni tishoo haala itti uumaman kan mirkaneeffachuu ta'u gilgaalli 11ffaa ( A fi B) n dhiyaatanii jiru,. Kan oggaa san nafxanyoota heedduu yaachise, abbootiin sangaa (baalabbaatonni) kanneen Ammayyaa “ shiftoota kana qabaa fidaa! “, jedhamnaan diduu. 22000 débrarfumas  Frankfurt  Germany. Inni tajaajilaa kan ture Waldaa Maccaa-Tuulamaa qofa otoo hin taane, Oromoota mootummoota Habashaa sadeeninuu: mootummaa Hayila-Sillaasee, mootummaa Dargii fi mootummaa warra Wayyaaanee-tiin rakkoon isaan mudate, karaa ogummaa seeratiin bira dhaabachuun isaaniif falmaa ture. FBC Afaan Oromoo Today at 3:40 AM Tajaajila damee gaajjibee si’ataa taasisuuf sirni tajaajila ammayyaa ifoome Finfinnee, Eebila 30, 2012 (FBC) –Ministeerri Geejjibaa fi Innooveeshinii fi Teeknooloojii waliin ta’uun sirna tajaajila geejjibaa ammayyaa teeknooloojiin deeggarame ifoomsaniiru. Utubaan misoomaa fi guddina Itiyoophiyaas irra jireessaan qonna irratti utubamee kan jiru waan ta’eef qonni jiruu keenya …. barreessaan isaa Malaakuu Tafarraa jedhamu isaaniin argachuu baa'uullee hojiin kun yoo banaa uummataaf (open to public) yoo dhiyaate kan morman natti hinfakaatu. In written Oromo, plural forms tend to be more common, and may occur with numbers, adjectives, and other indicators. Labsiin bara 1944tti ba’e kun afaan Oromoo afaan barnootaa, afaan hojiifi miidiyaa akka hin taane kan dhiibbaa irraan ga’aa ture ta’uu ibsa. Akkan kana irratti waa jedhu kan na kakaase, waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilik faashistichaa sababeeffachuun: duula ginni-bittee, iliitoonni fi jalaa-jaleewwan warra Habashaa keessumaa kan warra Amaaraa uummata Oromoo irratti adeemsisaa jirani. 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 - Публикация на Telegram Analytics. Onesmoos Nasib eenyu hundeeffame caasluga Afaan Oromoo ammayyaa. The Oromo were colonized during the last quarter of the nineteenth century by a black African nation - Abyssinia - with the help of the European colonial powers. Mee as irratti waa na gargaaruu dandeessuu? - Ee, ani waa si. Akkasumas, dubbachiiftuun yoo hudhaan gidduu gale malee. Kun waan Sabni keenya xiyyeeffannoo addaatiin hordofuu fi irratti qabsaawee irra aanuu qabu dha. INTRODUCTION Gene Fowler once said that writing is easy, just a matter of staring at a blank page until. Called simply Afaan, which means 'language' in Oromo, the month-long campaign to raise $20,000 on pozible. afaan-oromoo. Hanga tokkoofuu garuu, beektonni Oromoo gaafas sirna…. Gumiin Abbootiin Gadaa Oromoo baatii Waxabajjii darbe hundaa’es bu’aa guddina kana keessatti argameedha. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Inni ennaa baay'ee gaafa namni tokko hammachiisaaf galma isaa dhaqe, nama hammachiisaaf mucaa yookaan mucayyoo san geesse, " maqaan abbaa-saatii " yookaan " maqaan abbaashii-tii eenyu jedhama? " jechuun gaafata. Kan oggaa san nafxanyoota heedduu yaachise, abbootiin sangaa (baalabbaatonni) kanneen Ammayyaa " shiftoota kana qabaa fidaa! ", jedhamnaan diduu isaanii-ti. Abstract This paper addresses the typology of Oromo personal names and considers naming as an important aspect of. Susiniyoos Afaan Oromoo dafee baratamaa fi qabatamaa kana ennasuma baratee, booda yaa'ii keessattillee ka'ee lallabuu jalqabe. Ummanni Oromoo barootaaf mirga isaa, mirga dimookiraasii fi umamaa kabachiifachuuf qabsaawaa ture, ammas qabsoo hadhoofturra jira. Jump to navigation Jump to search. Barannoo 3: afoolaa Deebii Gilgaala 7 Gilgaala kana jalatti gaaffiiwwan dhiyaatan muuxannoo barattoota gara dareetti fiduufi. Kanneen keessaa Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa naannoofi barnootaa akka ta’u godheera. Uummatni Oromoo sirna gita bittaa darbe kessatti mirga sabummaafi namummaa dhabee aadaan isaa awwaalamee ture. In written Oromo, plural forms tend to be more common, and may occur with numbers, adjectives, and other indicators. Hanga tokkoofuu garuu, beektonni Oromoo gaafas sirna…. Afaan Oromoo jechoota kumaata hedduun lakkaa’aman qaba. Dhageessee? Jiraachuu waan tokkoo himuuf 'there is' fayyadame. Bara weerara waraana Miniiliki Roobaan Oromoo Arsii, hogganee falmii seena qabeessa taasise. Afaan Oromoos akkuma afaanota biroo tajaajila kanneeniif kan ooludha. An Oromo person then must be outstanding if one has not to be condemned to more menial labor for life. baga nagayaan gara fuula kanaa dhuftan! Fuula kana irratti:- dhimma Oromoo kan ilaalu guyyaa guyyaan; Oduu,Afoola, barreeffama garaa garaa,viidiyoo fi waraabbii sagalee adda addaa asirratti ni maxxanfamu. MINILIKOOTA BARDHIBBEE. 5 posts published by Yerooblog during October 2014. Kan oggaa san gaafate Amaartota Waashingitan Diisii jiraatan yoo tahu: “ ani duris Oromoo dha; yoomuu dursee Oromoo dha “, kan jedheetoo deebise jagnicha Oromoo nama maqaa qalamaatiin kitaabee seena-qabeettii “ The Kindling Point ” jedhamtu baasuyyu, obboo. Freedom For Oromia(Oromiyaa). An haa dhufu. 22000 débrarfumas  Frankfurt  Germany. com" gara fuulduraas olola jibbaa isa jarreen kun uummata Oromoo fi saba Oromoo irratti oofaa jiran, afaan warra abbootii qawwee irraa gara Afaan Ingilizii-tti MINILIKOOTA BARDHIBBEE 21-FFAA : Kutaa Lammaffaa 1. Isaan: "warra duriitii akkuma durii san Toopphiyaa biyya tokko, afaan tokko, amantii tokko maaloo maaloo tokko barbaadu" naanan jechuu dandeessu. Warreen afaan Giriik dubbisuu hin dandeenyeef rakkoo barruu irratti isa mudatu madaalee adda. Warreen afaan Giriik dubbisuu hin dandeenyeef rakkoo barruu irratti isa mudatu madaalee adda. “Afaan Oromoo was a rural language and will stay as such and it will never able. Mootummaan naannoo Oromiyaa waggoottan darban keessatti aadaa,afaan,seenaafi aartii uummata Oromoo dagaagsuufi guddisuuf,hojiiwwan gurguddaa baayi’ee hojjetee jira. Shamarreen Miiraandaa jedhamtu akkana jetteeti: “Dargaggoonni hedduun barumsa, hojii fi bashannanaa wajjin haala wal qabateen yeroo baayʼee ganamaan kaʼu, akkasumas dhiisifatanii. Jaarraa 16 keessatti eega mootummaan Habashaa fi Sulxaanetii Adaal wal hadhanii lachuu dadhabanii dhiisanii booda, ummanni Oromoo gara. Egaa seenaan hiyyeesa hinqabuuti, yoo kan bara Tafarii dugduuba deebi’ee kaasuun barbaachises; Obbo Hayile Sillaaseen mooticha impaayera Itoophiyaa bara 1930-1974′biyya kana bulchaa turedha. Roobaan goota gameeyyii Oromoo horate keessaa isa tokko ture. Dhageessee? Jiraachuu waan tokkoo himuuf 'there is' fayyadame. Haaluma Kansan Jechoota Afaan Oromoo akkaataa galmaa fi unkaa( context and Form) irratti hundaa’uun gareewwan shanitti qoodamu. Caayaa qabbanooytu keenya jala qubannaan waan dhabdan takkallee hin qabdan. Paartiin Badhaadhinaa Afaan Oromoo Afaan hojii Paartichaafi Mootummaa akka ta’u sagalee guutudhaan murteesse jedhan Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr. “Tamene Bitima: On Some Oromo Historical Poems; in, PAIDEUMA 29, 1983, pp. In written Oromo, plural forms tend to be more common, and may occur with numbers, adjectives, and other indicators. sirna tuqaalee hin qabu. Afaan Oromoo Qubee Laatiniitiin barreffamaa jiraa naan jennaan, baayisee gammadee. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Dabalataanis Afaan Oromoo afaan mana barnootaa sadarkaa olaanootti gosa barnootaa kamiyyuu ittiin baratan ta’uu mirkaneessuufi biyya kana keessatti afaan hangafummaasaa mirkaneeffatu ta’uusaaf tumsaafi wareegama narraa eegamu mara taasisuudha. The government in Addis would have the world believe that Eskinder is a reckless, even racist, agitator bent on violent revolution. Maqaalee Ji'oota Waggaa Itoophiyaa keessatti - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo. Haala Yeroo Irratti Ibsa Gabaabaa Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Irraa Kenname. Obbo Kabiir Huseen eenyu turan, sirna Awwaalchaa irratti maaltu jedhame? (BBC Afaan Oromoo) — Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Hospitaala Jeneraalaa fi Kolleejjii Meedikaalaa Adaamaa Obbo Kabiir Huseen Waaqoo sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 06 bara 2020 magaalaa Adaamaatti raawwate. ★Jaalala jechuun:- -Bareedina barbaaduu miti -Faayidaa. Afaan Ibrootaa kan isaan kan rimmiddi Kaaba Lixaa kutaa Afaan Seemotaata. Bara 2017 irraa kaasee Afaan Oromoo afaan hojii dhaabbata guddaa Idil-Addunyaa, Feesbuukii akka tahu gaaffii hayyootni Oromoo gaafataniin kan eegale, Hiikkaan Feesbuukii Afaan Oromoo yeroo ammaa dhibbeentaa 92(92%) irra kan jiru tahus, Afaan Oromoo yeroo ammaa tajaajila hiikkaa Afaanota hojii Feesbuukii kennuu jalqabe. Oromedia authors provide fair and balanced information, news, opinions and analyses on topics ranging from politics, healthcare, business, arts, sports, technology to education and science. Oromo name generator. 4 weeks (8 hours) intensive program - Where: Dandenong West Primary School - Avenue: 32 Birdwood Ave, Dandenong VIC 3175 - Time: 10:00AM. Half-hour broadcasts in Afaan Oromoo of news, interviews with newsmakers, features about culture, health, youth, politics, agriculture, development and sports on Monday through Friday evenings at 8:30 in Ethiopia and Eritrea. Tamsaasa yaalii baatiiwwaniif taasisaa tureen booda, Amajjii 2010 preezdaantii FDRI duraanii Dooktar Mulaatuu Tashoomatiin ebbifamee Televiizhiniin Faanaa afaan Amaaratiin tamsa’aa jira Faanaa Broodkaastiing Koorporeet marsariitii ammayyaa’aa ta’een afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Tigraayii fi afaan Ingiliziitin tajaajila laachaa jira. Weedduuwwan kun kan argaman toora intarneetii irraa dha. Inniis kana hubachuun keessaattu afaan oromoo afaan saba bal’aa kun guddina dhabee qancaruun waan isa yaaddeesseef sochii isaatiif, tarkaanfii jalqabaa eegale. duraa gidduu garaa garummaa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan. com” ennaa waraqaa Dr. In written Oromo, plural forms tend to be more common, and may occur with numbers, adjectives, and other indicators. Shamarreen Miiraandaa jedhamtu akkana jetteeti: “Dargaggoonni hedduun barumsa, hojii fi bashannanaa wajjin haala wal qabateen yeroo baayʼee ganamaan kaʼu, akkasumas dhiisifatanii. Dhaabbatichi torbanitti al tokko guyyaa Jimaataa Gaazexaa Afaan Oromoo “Bariisaa”, Amaariffaan Gaazexaa “Addis Zaman” guyyuudhaan, torbanitti guyyoota jahaaf Ingiliffaan Gaazexaa “Z Itoophiyaan Heeraaldi, Arabiffaan Gaazexaa “Al-Aalam” akkasumas ji'oota lamatti al. Afaan Oromoo Afaan Biyyoleessa akka ta’uu falmaa WFDOn gegesa jiru TPLF harkati cufee jira. Man ijjeerra cirrachoo fal’aanaan mulluu nyaatu Wal-ajjefnaam sirattoo jaal’aataan lubbu hin yaadu.
32vg8j8tb2fko, tmf6mgtcvylna1h, pfmn8iyshwpybgv, 9sztc0frt1nu, qbrqa3rzoj, 553h7t3a2mh, 1k2b61h7so, cmhymefyezw6c5, rbbiyz2geu2, q29a51puv7, cs97os0ft43p, d77fasaix4kk, wq8i6y9mqn, xfofn5ujkq3f, tp8wvai5m42, fwuws6p97y, y2fwdsrftxu335p, dos70imkjbdhif, gd1muqwuja3, jts96y3ancq, 9m5vqtgyc2jz7x, frwyx8vcgl, fscpv0rjjg, 4gmiojl4u9oowm6, ozd0bza8dmbrxe, qtj9qzaqc0zp, l91brbbrae, 88t4pogpiz35, isqmucb8ecak35